Arrainak
 • Arrain urdinak (gantza >%5)
 • Arrain pelagikoak
 • Sakoneko arrainak
 • Arrain zuriak (gantza <%5)
 • Arrain pelagikoak
 • Hondarreko arrainak
 • Sakoneko arrainak
 • Arrokatako arrainak
 • Arraia eta marrazoak
Arrain urdinak (gantza >%5)
Arrain zuriak (gantza <%5)
Arrokatako arrainak
 • ahuntz arrain

  cabrillacomberserran-chèvre
 • Serranus cabrilla CBR
 • akermuxar

  sargo picudosharpsnout seabreamsar à museau pointu
 • Diplodus puntazzo SHR
 • arraigorri

  begeltub gurnardgrondin perlon
 • Chelidonichthys lucerna GUU
 • arraigorri ilun

  arete aletónlongfin gurnardgrondin sombre
 • Chelidonichthys obscurus GUM
 • birlote

  chopablack seabreamdorade grise
 • Spondyliosoma cantharus BRB
 • boga

  bogaboguebogue
 • Boops boops BOG
 • burriota, gurbi

  verrugato fuscoshi drumombrine côtière
 • Umbrina cirrosa COB
 • buztanbeltz

  obladasaddled seabreamoblade
 • Oblada melanura SBS
 • dontzeila, julia

  juliarainbow wrassegirelle
 • Coris julis COU
 • erla

  herrerasand steenbrasmarbré
 • Lithognathus mormyrus SSB
 • haitz kabra

  cabrachored scorpionfishrascasse rouge
 • Scorpaena scrofa RSE
 • haitz-barbarin

  salmonete de rocasurmulletrouget de roche
 • Mullus surmuletus MUR
 • itsas kabra

  rascacioblack scorpionfishrascasse brune
 • Scorpaena porcus BBS
 • kakajale

  verrugato de CanariasCanary drumombrine bronze
 • Umbrina canariensis UCA
 • krabarroka txiki

  escórporasmall red scorpionfishpetite rascasse
 • Scorpaena notata SNQ
 • kuku

  arete, cucored gurnardgrondin rouge
 • Chelidonichthys cuculus GUR
 • lamote

  brecacommon pandorapageot commun
 • Pagellus erythrinus PAC
 • lentoi

  aligoteaxillary seabreampageot acarne
 • Pagellus acarne SBA
 • mero beltz

  chernawreckfishcernier commun
 • Polyprion americanus WRF
 • muxar arrunt

  sargo mojarracommon two-banded seabreamsar à tête noire
 • Diplodus vulgaris CTB
 • muxar ezpainlodi

  sargo breadozebra seabreamsar à grosses lèvres
 • Diplodus cervinus SBZ
 • muxar handi, sargu

  sargowhite seabreamsar commun
 • Diplodus sargus SWA
 • perloi beltz

  borrachogrey gurnardgrondin gris
 • Eutrigla gurnardus GUG
 • putxano zirrindatu

  rubiostreaked gurnardgrondin camard
 • Chelidonichthys lastoviza CTZ
 • sabia

  salemasalemasaupe
 • Sarpa salpa SLM
 • txistu, txilibitu

  gallano, tordo de dos colorescuckoo wrassevieille coquette
 • Labrus mixtus USI